Cheatsheet

Adam & Eve

Bollinger Band

Kháng cực và hỗ trợ

Macd hội tụ

Macd mua và bán

Macd phân kỳ

Mô hình 2 đỉnh hoặc 2 đáy

Mô hình tam giác

Phân kỳ hội tụ macd 2

RSI phân kỳ kín

RSI phân kỳ

Tâm lý thị trường 1

Disbelief

Tâm lý thị trường 2

Trade theo hỗ trợ

Trade theo kháng cự

Vai đầu vai ngược

Vai đầu vai